Srpski za strance

Srpski bre! :)

1. Jedan od retkih sajtova za đake koji uče srpski jezik kao strani: www.srpskibre.com 2. Vežbajte nove reči na srpskom kroz interesantne kvizove i igrice na Quizlet-u. Quizlet je sajt koji olakšava učenje novih reči i izraza na stranom jeziku uz upotrebu fleš kartica i igrica. Kviz kojim možete da provežbate nazive za različite delove [...]