Korisni linkovi

Ruski audio zapisi

Sajt koji sadrži audio zapise na ruskom jeziku. Svi audio snimci su organizovani po temama. Teme su svakodnevne i praktične. Audio zapise možete snimiti na svoj kompjuter i slušati kod kuće. Svaki audio zapis ima i transkript. http://russianpodcast.eu/

Srpski bre! :)

1. Jedan od retkih sajtova za đake koji uče srpski jezik kao strani: www.srpskibre.com 2. Vežbajte nove reči na srpskom kroz interesantne kvizove i igrice na Quizlet-u. Quizlet je sajt koji olakšava učenje novih reči i izraza na stranom jeziku uz upotrebu fleš kartica i igrica. Kviz kojim možete da provežbate nazive za različite delove [...]

Gramatičke vežbe

Sajt koji sadrži sistematično organizovane i kvalitetne gramatičke vežbe, vežbe pisanja i tekstove za čitanje na francuskom: http://www.jerevise.fr/lecon-exercices-fiche-francais-primaire/

Britanski savet

Sajt Britanskog saveta koji sadrži ne samo gramatičke vežbice i objašnjenja, nego i vežbice za slušanje, čitanje i pisanje. Ovaj sajt često koristimo za dodatni materijal u toku nastave: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/